Computational Intelligence Group: Wiki
 

Závěrečné práce ČVUT

Práci je možné po dohodě s vedoucím práce realizovat na FIT, FEL nebo FBMI.

Bakalářské práce

Název: Předzpracování dat pomocí normalizačních metod

Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. (marcel.jirina <zavináč> gmail.com)

Popis: Reálná data mají většinou jiné, než normální (Gaussovo), rozdělení. Současně řada statistických analýz je postavena právě na předpokladu normálního rozdělení dat. Aby bylo možné tyto metody využít a správně interpetovat získané výsledky, je jednou z možností data upravit (normalizovat) tak, by jejich rozdělení bylo normální. Mezi klasické metody normalizace patří tzv. Boxova-Coxova metoda, ale existují i jiné metody.

Cílem práce je provést důkladnou analýzu uvedeného problému a podrobnou rešerši metod pro normalizaci dat. V této souvislosti je třeba se zaměřit i na metody, které se používají ke konstrukci histogramů (známá je např. metoda Parzenových okének, ale existují i jiné metody) a které slouží jako základ pro konstrukci rozdělení (pravděpodobnostní funkce, resp. hustoty rozdělení).

Pokyny:

  1. 1. Analyzujte problém rozdělení reálných dat a způsoby jejich normalizace.
  2. 2. Proveďte podrobnou rešerši metod pro normalizaci dat a metod pro konstrukci histogramů. Pozornost věnujte nejen klasickým přístupům, ale prozkoumejte i nejnovější metody na základě analýz vědeckých publikací.
  3. 3. Implementujte dohledané metody normalizace a konstrukce histogramů v Javě.
  4. 4. Proveďte experimentální ověření metod na reálných datech a zhodnoťte dosažené výsledky.

Literatura:


Diplomové práce

 
public/pages/assignments.txt · Last modified: 2016/05/25 10:41 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki