Computational Intelligence Group: Wiki
 

Regular meetings of the Computational Intelligence Group

Location

 • FEL CTU: Karolovo náměstí 13, Praha 2, building E, room KN:E-205
 • FIT CTU: Thakurova 9, Praha 6, room 364, 3th floor.

Archive

Meetings (2011/2012)

Organization

2.9.2011 FEL

 • Starting activities

9.9.2011 FIT

 • Tomáš Řehořek: Meta-Data Mining in Collaborative Evolution
  • slides PPT (CZ)
  • slides PDF (CZ)
 • Pavel Kordík: CIG grant proposals recently submitted, collaboration with Seznam, a.s.

16.9.2011 FEL

23.9.2011 FIT

 • 9:15 Petya Veleva-Doneva: Research of pathogen bacteria presence in dairy products using Near Infrared Spectroscopy and some classification methods
 • 10:00 Jakub Zahradník: Complex valued neural networks

30.9.2011 FEL

 • 9:15 Čepek, Kordík, Hadáček: Fraud detection project

7.10.2011 FIT

 • Kvan Tran: Differential Evolution

14.10.2011 FEL

 • Josef Boštík: Perceptron Network for RBF Lovers

21.10.2011 FIT

 • Ondřej Háva: Supervizovaná extrakce příznaků ze strukturované reprezentace textových dokumentůtsm.pdf

28.10.2011 Holiday, seminar cancelled

4.11.2011 FEL

 • Václav Remeš: Markovovská náhodná pole pro zpracování obrazové informace

11.11.2011 FIT

18.11.2011 FEL (Cancelled)

25.11.2011 FEL

 • Topic: AGENTFLY
 • Lecturer: Přemysl Volf
 • Language: Czech / English (if someone in audience prefers it)

Abstract

AGENTFLY is a multi-agent system enabling large-scale simulation of civilian and unmanned air traffic. The system integrates advanced flight path planning, decentralized collision avoidance with highly detailed models of the airplanes and the environment.

Projects based on the AGENTFLY system provide and/or support:

 • distributed model of flight simulation and control,
 • free-flight concept
 • collision-free trajectory planning
 • flexible collision avoidance architecture
 • high-level tactical planning
 • automatic load-balancing of the distributed system
 • scalability
 • aircraft positioning using Cartesian or GPS coordinates (entire airspace of the Earth)
 • integration with external data (Landsat images, BADA, SUAs, wind, …),
 • advanced 2D/3D visualization,
 • realtime measurement and data collection for subsequent evaluation and analysis

For more information visit: http://agents.felk.cvut.cz/projects/agentfly/

2.12.2011 FIT

 • Pavel Kordik: Algoritmic trading at FIT CTU
 • Miroslav Skrbek: HW implementation of neural network
 • Jaromir Kukal: Affine invariant descriptors of 3D image

9.12.2011 FEL

 • Modelování pirátských útoků (ATG)

16.12.2011 FIT

 • Exkurze studentů z Hochschule v Regensburg

6.1.2012 FEL

 • Informace všech členů skupiny o současném stavu jejich vědecké činnosti (souhrn výsledků vánočního výzkumu)
 • 10:30 Agentni planovani, rozvrhovani a optimalizace v pumyslovych a logistickych aplikacich

13.1.2012 FIT

Cvičné obhajoby DP & BP

 • Khun, J.: Pulsní neuronová hypersíť na grafickém akcelerátoru
 • Šindelář, F.: Hyperneuronová síť na platformě OpenCL

20.1.2012

 • David Vavroušek: Demonstrace přírodou inspirovaných algoritmů na platformě Adobe Flash (Cvičná obhajoba DP)

27.1.2012 FIT

Hadáček - sekvence mining

3.2.2012 FEL

 • Ondřej Háva: Document Classification with Supervised Latent Feature Selection

10.2.2012 (Cancelled)

17.2.2012 FIT

24.2.2012 (FEL)

 • Matyáš Krutský: ACO pro JCOP

2.3.2012 FIT

 • Ondřej Háva: implementace uzlů pro datové manipulace do DM softwaru IBM SPSS Modeler

9.3.2012 FEL

Navazovaní zahraničních kontaktů a další útrapy doktorského studia

16.3.2012

Zrušeno

23.3.2012 FIT

Zdeněk Buk: Dizertace

30.3.2012 FEL

Jiří Fabián, Vendavo Inc.

6.4.2012 Zrušeno (cancelled)

13.4.2012 FIT

velikonoční výzkum

20.4.2012 FEL

Pavel Kordík: Optimalizace parametrů modelu v Rapid mineru

27.4.2012 FIT

CIG SOCO papers

4.5.2012 FEL

 • Josef Boštík: Competitive Differential Evolution Algorithms

plan obhajob DP, ruzne

11.5.2012 FIT

 • web CIG

18.5.2012 FEL

Cvicna obhajova MC (Jiri Petnik - cloud computing) obhajoby PK

 • Juraj Leškanič: Metody pro identifikaci vzorků z hutní výroby
 • Martin Hadáček: Algoritmus pro tvorbu asociačních pravidel z častých sekvencí
 • Tomáš Borovička: Metody pro konstrukci trénovací množiny

25.5.2012 FIT

 • Josef Borkovec: Cluster analysis of data acquired using single molecule localization microscopy
 • Miroslav Mužný: Použití hračky pro zprostředkování informací uživateli

1.6.2012 FEL

 • Matyáš Krutský: Visuální detekce vztahů v databázích

obhajoby PK+HD

8.6.2012 FIT

Cvičné obhajoby (vedoucí prací Skrbek)

 • 9:15 (BP) Dominik Veselý
 • 9:35 (BP) David Robert
 • 9:55 (BP) Richter Vladislav
 • 10:15 (BP) Petr Petrouš
 • 10:35 (BP) Tomáš Klinský

15.6.2012 FEL

 • [BP] Michal Bureš: Implementace počítačové hry využívající prvky umělé inteligence (Vedoucí: Buk)
 • [BP] Daniel Puncman: Software pro vizualizaci systémů nanočástic (Vedoucí: Drchal)

22.6.2012 FIT

WCCI 2012: zpráva z cesty, výběr nejzajímavějších příspevků

Pavel Kordík, Jan Černý: On performance of Meta-learning Templates on Different Datasets

29.6.2012 FEL

Jan Drchal: Distance Measures for HyperGP with Fitness Sharing (GECCO 2012)

 
public/meetings/cig_meeting_2011_2012.txt · Last modified: 2016/05/25 10:41 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki