Computational Intelligence Group: Wiki
 

Regular meetings of the Computational Intelligence Group

 • Location FEL: Karolovo náměstí 13, Praha 2, building E, room KN:E-205
 • Location FIT: Thakurova 9, Praha 6, room 346, 3th floor.

Meetings start at 9:15 am.

Rules for creating new documents

Meetings 2010/2011

17.9.2010 FEL

internal matters and orgaization

24.9.2010 FIT

Presenation:

Jakub Zahradník: Classification of Spatio-Temporal Data

1.10.2010 FEL

Presentation: sfx.ppt

Ondřej Háva: Text Mining

8.10.2010 FEL

Presentations:

[7:30] Miroslav Šnorek: Inductive modelling (GMDH MIA)

[8:15] Pavel Kordík: Inductive modelling and classification (GAME)

[9:15] Jan Černý: Hierarchical model ensembling (SpecGen)

15.10.2010 FIT

Presentations:

[7:30] Volodymyr Stepashko (IRTC Kiev): Inductive modelling (GMDH Combi, regularization)

[9:15] Petr Stluka (Honeywell Prague Laboratory): Energy Efficiency Solutions for Commercial and Residential Buildings

[10:15] Martin Hasaj: inductive models as controllers in energy efficient intelligent households

-slides (download)

22.10.2010 FIT

Presentations:

[9:15] Daniel Svozil (VŠCHT), Petr Bartůněk (Ústav molekulární genetiky AV ČR): Informatické problémy v chemické genetice

slides (download)

29.10.2010 FEL (Canceled)

5.11.2010 FIT

Presentations:

[9:15] Presentations of doctoral students within the course XP36NSN (applied neural networks)

[10:00] Daniel Svozil: Clustering the reaction of cells to various chemical substances

[10:30] Pavel Kordík: Numerosity reduction techniques overview - how to prepare a representative training set

12.11.2010 FEL

Presentations:

[9:15] Tomáš Siegl: Diversity in ensemble methods and negative correlation - state to the art and research prospects

19.11.2010 FIT

Zdeněk Buk: Accelerating Neural Networks Using NVIDIA CUDA Technology

26.11.2010 FIT (Pozor ! zmena na FIT)

Součástí schůzky bude návštěva přednášky o evropských projektech na FIT

Aktuálně CIG podává jeden projekt do FET-Open, připravujeme další.

3.12.2010 FEL (Pozor změna! na FEL)

 • [10:00] Pavel Kordík - Extrakce příznaků ze signálů (předzpracování dat pro metody výpočetní inteligence)

10.12.2010 FEL

 • Vladimír Bičík - Meta-optimalizace v prostoru reálných parametrů - pro nemoc zrušeno
 • [9:30] Pavel Kordík - Extrakce příznaků z obrazu (předzpracování dat pro metody výpočetní inteligence)
 • [10:30] Tomáš Bartoň - UMG RTCA (shlukování průběhu reakce buněk)

17.12.2010 FIT

 • [9:15] Martin Šlapák - Webové rozhraní pro testovaní SW agentů - prezentace: wi-jade-prezentace.pdf
 • [10:00] Vladimír Bičík - Meta-optimalizace v prostoru reálných parametrů bicikvla-meta-intro.pdf
 • [10:45] Přehled výzkumných aktivit skupiny CIG cig.pdf

7.1.2011 FEL

Obhajoby nanečisto

 • 9:30 Karel Johanovský - USB zařízení dle normy IEEE1667

14.1.2011 FIT

 • 9:15 Rudolf Blažek - Viterbiho algoritmus, programování pro ipad a iphone

Obhajoby nanečisto

 • 10:00 Vlada Mezera - integrace FAKE GAME a Rapidmineru
 • 10:30 Jan Trska - Aplikační úlohy pro akcelerátor Javy na procesoru Cell

21.1.2011 FEL

9:30 Martin Holeňa. Neuronové sítě na křižovatce data-miningu a optimalizace. holena.pdf

28.1.2011 FIT

Obhajoby nanečisto

 • 9:15 Marek Borovsky - komentator zapasu
 • 10:00 Jiří Samek - editor 3D modelu, transformace fotografii
 • 10:30 Vladimir Brunn - webove sluzby pro FAKE GAME

4.2.2011 FEL

 • 9:15 Zdenek Buk: Akcelerace výpočtů a novinky v Mathematice.

11.2.2011 FIT

 • 9:30 Pavel Kordík: Rapidminer - nejpopulárnější nástroj pro data mining. Jak programovat nové algoritmy pro Rapidminer a jak použít funkcionalitu Rapidmineru ve svém projektu.

Prezentace

18.2.2011 FEL

25.2.2011 FIT

 • Pavel Kordik, Tips and tricks, how to improve the gradient training

Prezentace

4.3.2011 FEL

Kovařík - SGS

11.3.2011 FIT

Kordik, Cerny, Siegl, Rehorek: Nové algoritmy kombinování modelů

 • Jádrem úspěchu je v data miningu výběr vhodného algoritmu pro tvorbu modelů nebo klasifikátorů z dat. Nejnovější výzkum ukazuje, že nejlepších výsledků lze dosáhnout efektivní kombinací různých modelů nebo klasifikátorů. V rámci projektu pracujeme na nových algoritmech pro kombinování modelů a klasifikátorů. Díky naší experimentální platformě FAKE GAME můžeme nové algoritmy porovnat s těmi nejnovějšími v oblasti.
 • Podrobnější info, výsledky na segmentaci obrázků

18.3.2011 FEL

 • Tomáš Siegl: Výzkum v Seznam.cz, a.s. a kombinování modelů s využitím negativní korelace.

25.3.2011 FIT

 • Tomáš Řehořek: Interactive Evolution in Automated Knowledge-Flow Discovery (PPT,PDF)

1.4.2011 FEL

8.4.2011 FIT

GAČR workshop: prezentace tří připravovaných projektů základního výzkumu

 • Michal Štepanovský
 • Pavel Kordík, Martin Holeňa
 • Jan Drchal

15.4.2011 FEL

 • Tomáš Bartoň: Clustering the reaction of cells to various chemical substances
 • GAČR workshop II

22.4.2011 FIT (Cancelled)

29.4.2011 FEL

6.5.2011 FEL (Pozor změna !!!!!)

Z technických důvodů se seminář koná na FEL.

13.5.2011 FEL

 • Martin Hasaj: Data mining spoluprace s firmou Profinit

20.5.2011 FIT (zmena na FEL!!!)

Gregem Speeglem: Efficient Model Selection for Large-Scale Nearest Neighbor Data Mining

27.5.2011 FEL

Habil Kalkan, Bayram Çetisli: ONLINE FEATURE SELECTION AND CLASSIFICATION

Cvičné obhajoby

 • Tomáš Bartoň - Cluster analysis of cell profile responses

3.6.2011 FIT (Nová Budova ČVUT, Thákurova 9, 3p, zasedací místnost naproti děkanátu)

Cvičné obhajoby:

 • Tomáš Řehořek - Evolution of Processes
 • Komárek, I: Řízení mobilních robotů neuronovou sítí

Prezentace:

 • Jakub Jirků - Jádrová logistická regrese
 • Pavel Kordík - Penetrating European research structures

10.6.2011 FEL

17.6.2011 FIT (T9-346)

9:00 Antonín Král - vědecko-výzkumná spolupráce s Nangu.tv

9:30 Cvičné obhajoby

 • Hanzlík, M.: Aplikace pro diagnostiku pacientů Hautantovým testem
 • Fabian J.: Visualizacni metody pro data mining reporty
 • Babka M.: Porovnani algoritmu predikce vyroby elektricke energie fotovoltaicke elektrarny
 • Sabol M.: Modely pro vytezovani znalosti (ladeni kaskadni korelace v rapidmineru)
 • Pechanda M.: Normalizace dat v SQL

12:00 - 13h

 • Podhorský, P.: Odborná studie (minimum) - Chaotic Data Modeling and Classification Using Supervised Learning Methods

24.6.2011 FEL

Cvicne obhajoby:

 • Činčura A.: Demonstrační aplikace pro podporu neuronových sítí

1.7.2011 FIT

Martin Ovesny - rozpoznavani znaku, gmdh

 
public/meetings/cig_meeting_2010_2011.txt · Last modified: 2016/05/25 10:41 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki